Welcome to Rayonex Biomedical GmbH Denmark

30 år med Rayonex
30 år med bioresonans i henhold til Paul Schmidts teorier

Rayonex kan se tilbage på en 30 år lang, virkelig succesrig firmahistorie. Fra starten så Rayonex ikke kun sig selv som producent af bioresonansudstyr, men som en virksomhed, der konsekvent følger en filosofi: en filosofi, der handler om begyndelsen til en årsagsorienteret helhedsbehandling.  

Det centrale for alle overvejelser har hele tiden været bioresonans i henhold til Paul Schmidts teorier, hvor man søger at stimulere kroppens funktioner med frekvensspektre (inden for såvel human- som veterinærområdet).  Det var Paul Schmidt, der allerede i 1976 erkendte og postulerede disse sammenhænge. Han grundlagde dermed den eksogene /udefra virkende) bioresonans, som i dag bærer hans navn (Bioresonans i henhold til Paul Schmidts teorier).

På denne baggrund skabte vi High-med. Bioresonansapparatet Rayocomp PS 1000 polar og også det mindre Rayocomp PS 10. Sidstnævnte er på grund af sin bærbarhed særlig anvendeligt inden for veterinærmedicin. Op til i dag har Bioresonans i henhold til Paul Schmidts teorier udviklet en enormt alsidig anvendelse – fra forskning til klinikanvendelse. Årsagerne hertil er det omfattende tilbehør og sikkert Rayonex analyse- og harmoniseringssystem til både human- og veterinærområdet, som er udviklet i samarbejde med eksperterne fra foreningen til fremme af svingningsmedicin. Ud fra dette opstod endnu et højdepunkt, Rayonex Green-Card. Dette handler om et lagringskort, som behandleren – for eksempel med Rayocomp PS 1000 polar – kan forberede, og som giver patienten mulighed for nemt at udføre hjemmebehandling med den bærbare Rayocomp PS 10. Dette er særlig interessant for kronisk syge og sengeliggende personer. En anden grund til den store interesse i bioresonans i henhold til Paul Schmidts teorier er sikkert også de overordentligt glædelige resultater af studierne på Fraunhofer-instituttet vedrørende Rayonex-bioresonansudstyrets effekt. 

Da Rayonex-bioresonansudstyr handler om medicinsk udstyr (klasse I og Klasse IIa), der er underkastet strenge retningslinjer, er der indført omfattende kvalitetsstyringssystemer til sikring af kvaliteten og den sikkerhed, der er forbundet hermed. I februar 2012 fik Rayonex det nye gyldige WM-certifikat, der gælder for tre år.

Udstyrsplatformen til Rayocomp PS 1000 polar og Rayocomp PS 10 muliggjorde udvikling af produkter omkring den årsagsorienterede start. For eksempel energetisk optimerede kosttilskud. Ligeledes fik temaet byggebiologi fornyet stor opmærksomhed med tyngdepunkterne geopati og E-smog. For det første via biofeltformende produkter, for det andet via afskærmnings- og måleudstyrsteknik, der gør det muligt at sanere bolig- og arbejdsområdet. Netop på boligområdet er sovestedet i centrum.

I dag arbejder over 50 Rayonex-medarbejdere på at omsætte Rayonex-filosofien. Alle sigter mod ét mål: Vedvarende hjælp.

For yderligere udbredelse af bioresonans i henhold til Paul Schmidts teorier søger vi i dit land brugere, forhandlere og lokale distributører. Vi glæder os til at holde kontakten med dig!